Photo #54: Fringilla montifringilla Kazbegi, Feb. 28, 2017

Capture details info

date Feb. 28, 2017
species Brambling - Fringilla montifringilla
location Kazbegi
notes ok